Съвременни методи за ранно лечение в спортната медицина и травматологията

Съвременните методи  за ранно лечение в спортната медицина и травматологията са алтернатива на тоталното ставно протезиране и при подходящи пациенти в активна възраст-под 65 години осигуряват на пациентите  запазване на начина им на живот и ежедневните им активности в непроменен вид.“- Пирго Меда, в сътрудничество с Посолството на САЩ в България, организира събитие, озаглавено : „Съвременни методи  за ранно лечение в спортната медицина и травматологията

Ние искаме да споделим най-добрите продукти
Всякакви медицински решения

Свържете се с нас

Нашите партньори за нас

В Acibadem City Clinic винаги се стремим да предоставим на нашите пациенти най-модерното и най-съвременно лечение
Хемостатичните продукти, доставени от Pyrgo Meda, надхвърлиха очакванията ни. Pyrgo Meda подкрепя използването и прилагането на продуктите с основани на доказателства препоръки; клиничен опит и етична промоция. Понастоящем продуктите на Pyrgo Meda играят ключова роля в нашата ежедневна практика.
Ние разчитаме на подкрепата на Pyrgo Meda ежедневно и високо ценим професионалното ни сътрудничество с компанията.

Проф. д-р. Иво Петров, дмн
Проф. д-р. Иво Петров, дмн
Acibadem City Clinic

Предлагането на високотехнологични медицински изделия за ранно лечение в ортопедията и спортната медицина не е стандартна дистрибуция.
Медицинските специалисти очакват от своите доставчици и дистрибутори клинична подкрепа, редовно обучение, експертиза и подкрепа при стартирането на нова терапия.
Всичко това е осигурено в нашето сътрудничество с Pyrgo Meda и ние много уважаваме надеждността на компанията.

Проф. д-р. Пламен Кинов, дмн
Проф. д-р. Пламен Кинов, дмн
УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"
ARTHROSURFACE
PARCUS
TAUREON
ELESTA
HEMATRIS