За нас

Начало За нас

За Пирго Меда

О снована през 2015 г., Pyrgo Meda е частна компания, занимаваща се с дистрибуция на медицински изделия, произведени на базата на иновативни технологиите в областта на спортната медицина и регенеративната хирургия; хемостазата; неврохирургията; минимално- инвазивните операции.
Ръководството на компанията и основателите на компанията притежават над двадесет години управленски опит на високи позиции в сферата на здравеопазването - фармацевтични продукти и медицинско оборудване.
Pyrgo Meda  е сертифицирана по ISO I притежава пълен лиценз за разпространение на медицински изделия. Компанията доставя медицински изделия извън сферата на масовите продукти, съсредоточавайки се по-скоро върху нишови продукти с добавена стойност за здравеопазването в България и региона. Мисията на компанията е да предостави най-добрите животоспасяващи и живото поддържащи технологии на всички клиенти, дори и в най-отдалечените региони в България и Централна и Източна Европа. Целта ни е да допринесем за подобряване на местното здравеопазване чрез преодоляване на отдалечеността между иновативната медицинска индустрия и местните пациенти и здравните специалисти.
Pyrgo Meda е предпочетен партньор за водещи компании от САЩ и ЕС в областта на спортната медицина и травматологията; хемостаза, минимална инвазивна хирургия.
Pyrgo Meda има договорни отношения с водещи обществени и частни болници; установени партньорства с търговци на едро в страната и извън нея, работещи с по-широка мрежа от търговци на едро в страните от Централна и Източна Европа. Компанията предлага широка гама от услуги, включващи регулаторни консултации, достъп до пазара и бързото навлизане на българския пазар и други страни от Централна и Източна Европа, търговски специалисти и управление на продажбите, обучение, персонализирани решения, обслужване на клиенти, логистика.

Нашата привързаност към иновациите в здравеопазването:

Иновацията е движещата сила зад всяко голямо подобрение на човешкото благополучие. Появата на нововъведения в здравеопазването и съкратените срокове за внедряването им през последните години създаде напълно нова сфера на иновации: от предотвратяване на заболяванията и подобряване на диагнозата, до подобряване на лечението и управлението на процеса на заболяване, тези нововъведения позволяват на хората да водят все по-здравословен живот.
Малко индустрии могат да допринесат повече чрез последните нововъведения в областта на технологиите, колкото здравеопазването. Иновативните технологии променят статуквото в здравеопазването и медицината в области като биотехнологиите, електронното здравеопазване, , науките за живота, здравните технологии и др.
Живеем в исторически момент за реални иновации в сектора на здравеопазването – последното както система е изправено пред предизвикателства, които изискват повишено качество на здравните грижи при по-ниски разходи. Тези изисквания идват във време, когато световното търсене на здравни грижи надхвърля икономическия растеж, населението нараства, а увеличаването на дела на възрастните хора и разпространението на хронични заболявания подлагат на изпитание здравните системи.
Иновационните технологии създават добавена стойност не само в страната на производство, но подобряват живота и повишават жизнения стандарт на крайния потребител; изграждат местни и регионални лидери сред здравните специалисти в целия сват.

Ние искаме да споделим най-добрите продукти
Всякакви медицински решения

Свържете се с нас

Нашите партньори за нас

В Acibadem City Clinic винаги се стремим да предоставим на нашите пациенти най-модерното и най-съвременно лечение
Хемостатичните продукти, доставени от Pyrgo Meda, надхвърлиха очакванията ни. Pyrgo Meda подкрепя използването и прилагането на продуктите с основани на доказателства препоръки; клиничен опит и етична промоция. Понастоящем продуктите на Pyrgo Meda играят ключова роля в нашата ежедневна практика.
Ние разчитаме на подкрепата на Pyrgo Meda ежедневно и високо ценим професионалното ни сътрудничество с компанията.

Проф. д-р. Иво Петров, дмн
Проф. д-р. Иво Петров, дмн
Acibadem City Clinic

Предлагането на високотехнологични медицински изделия за ранно лечение в ортопедията и спортната медицина не е стандартна дистрибуция.
Медицинските специалисти очакват от своите доставчици и дистрибутори клинична подкрепа, редовно обучение, експертиза и подкрепа при стартирането на нова терапия.
Всичко това е осигурено в нашето сътрудничество с Pyrgo Meda и ние много уважаваме надеждността на компанията.

Проф. д-р. Пламен Кинов, дмн
Проф. д-р. Пламен Кинов, дмн
УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"
ARTHROSURFACE
PARCUS
TAUREON
ELESTA
HEMATRIS