Партньори

Начало Партньори

Нашите Партньори

ACIBADEM CITY CLINIC (http://www.acibademcityclinic.bg/)

DSK BANK EAD (https://dskbank.bg/).

TOROMEDICAL (http://www.toromedical.com/)

US EMBASSY IN BULGARIA (https://bg.usembassy.gov/embassy/sofia/

БААСТ/BAAST (http://www.arthroscopy.bg/) 

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ (http://www.vma.bg/bg/

ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ (http://bulsic.org/)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (http://www.bda.bg/en/)

НЗОК (http://www.en.nhif.bg/)

СОЛОМЕД ООД(http://www.solomed.eu/store/index.html)     

УМБАЛ “СВЕТА АННА – СОФИЯ”  (http://www.sveta-anna.eu/bg/)

УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ”  (http://www.isul.eu/english/index.htm)

Ние искаме да споделим най-добрите продукти
Всякакви медицински решения

Свържете се с нас

Нашите партньори за нас

В Acibadem City Clinic винаги се стремим да предоставим на нашите пациенти най-модерното и най-съвременно лечение
Хемостатичните продукти, доставени от Pyrgo Meda, надхвърлиха очакванията ни. Pyrgo Meda подкрепя използването и прилагането на продуктите с основани на доказателства препоръки; клиничен опит и етична промоция. Понастоящем продуктите на Pyrgo Meda играят ключова роля в нашата ежедневна практика.
Ние разчитаме на подкрепата на Pyrgo Meda ежедневно и високо ценим професионалното ни сътрудничество с компанията.

Проф. д-р. Иво Петров, дмн
Проф. д-р. Иво Петров, дмн
Acibadem City Clinic

Предлагането на високотехнологични медицински изделия за ранно лечение в ортопедията и спортната медицина не е стандартна дистрибуция.
Медицинските специалисти очакват от своите доставчици и дистрибутори клинична подкрепа, редовно обучение, експертиза и подкрепа при стартирането на нова терапия.
Всичко това е осигурено в нашето сътрудничество с Pyrgo Meda и ние много уважаваме надеждността на компанията.

Проф. д-р. Пламен Кинов, дмн
Проф. д-р. Пламен Кинов, дмн
УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"
ARTHROSURFACE
PARCUS
TAUREON
ELESTA
HEMATRIS