Телемедицина

Начало Телемедицина

Телемедицината е предоставяне и получаване на свързани със здравето услуги и информация чрез електронни информационни и телекомуникационни технологии. Тя позволява контакт, грижи, съвети,  образование, лечение, контрол и преглед от разстояние на пациенти. Когато селските райони, липсата на транспорт, липсата на мобилност, намаленото финансиране или липсата на персонал ограничават достъпа до грижи, телемедицината може да преодолее ограниченията. Телемедицина е също когато:

  • специалисти обсъждат  клиничен случай във видеоконференция;
  • роботизирана хирургия, осъществявана чрез отдалечен достъп;
  • лечение, осъществено чрез дигитално управлявани инструменти;
  • храни и комбинации от терапии;
  • резултати от изследвания изпратени за интерпретация от по-опитен специалист;
  • домашно наблюдение чрез непрекъснато изпращане на данни за здравето на пациентите;
  • онлайн консултации на клиент с лекуващ лекар.

Домашното наблюдение, известно още като самонаблюдение или контрол, позволява на медицинските специалисти да наблюдават пациента дистанционно, използвайки различни технологични устройства. Този метод се използва предимно за управление на хронични заболявания или специфични състояния, като сърдечни заболявания, захарен диабет или астма. Тези медицински услуги могат да осигурят сравними резултати за здравето в сравнение с традиционните консултации, да осигурят по-голямо удовлетворение за пациентите и могат да бъдат икономично изгодни.

Ние искаме да споделим най-добрите продукти
Всякакви медицински решения

Свържете се с нас