Лазерна термотерапия с ECHOLASER

Начало Лазерна термотерапия с ECHOLASER

ELESTA ECHOLASER

ECHOLASER е първата и единствена по вида си медицинска апаратура предоставяща възможност за микро -инвазивна термотерапия с лазер  под ултразвуков контрол.
Термотерапията с ECHOLASER е микроинвазивна процедура, която използва лазерната светлина, предавана посредством апликатори (оптични влакна) в продължение на няколко минути, което води до нагряване на лекуваните тъкани и органи и тяхното необратимо "на място" отстраняване, като се избягва хирургическа намеса.


Термотерапията с ECHOLASER е първата и единствена интегрирана система, която отговаря на изискванията за диагностика и лечение (ултразвук и лазер), включваща ултразвук и лазер от няколко източника (до 4 източника). Благодарение на ултразвука е възможно да се диагностицират тумори, както и да се наблюдава в реално време правилното позициониране на апликаторите на лазерния лъч и ефективното отстраняване на туморната структура.
Специфичните характеристики на лазера (кохерентност, колимация и монохромност) и метода на проникване на лазера в тъканите (в зависимост от дължината на вълната) правят Лазерната термотерапия с ECHOLASER успешен избор.
Въздействието на ECHOLASER се дължи на комбинираното действие на повишаване на температурата в тъканите и времето на излагане. Ефектът на лазерния лъч с 1064 nm дължина на вълната (в рамките на терапевтичния прозорец), излъчен от ECHOLASER, е отличен, което осигурява ниска абсорбция на радиация и отлично проникване на светлината. Лазерния лъч се пренася от източника в тъканите посредством изключително гъвкави кварцови оптични влакна с малък диаметър (300 микрона) и плосък връх, които се поставят подкожно с помощта на фини игли (21 Gauge - 800 микрона).
По този начин ECHOLASER отговаря на определението за микро-инвазивно лечение благодарение на използването на много тънки апликаторни игли (<0,8 мм), което го прави най-добрия подход по атравматичен начин, а също осигурява възможност за мулти-апликаторен подход, който дава възможност за лечение на образувания  с малки и големи размери.

Предимства на термотерапията с ECHOLASER:

 •  Лазерния лъч е способен да доставя енергия по точен и контролиран начин;
 • Лазерът осигурява предсказуемо, точно и контролирано термично лечение;
 • Дисперсия на лазерната енергия в тъканите извън туморнота тъкан е минимална (това позволява третирането на строго дефинирани обеми в критични зони);
 • Лазерната енергия се понася добре от тялото (с много нисък риск от усложнения).
 • Термично отстраняване на лезията "на място"
 • Запазване на органите и здравите тъкани
 • Микроинвазивен подход (благодарение на изключително фините игли)
 • Без нужда от обща анестезия
 • Кратка продължителност на лечението (няколко минути)
 • Без увреждане и белези на мястото на апликация
 • Без или с преминаваща болка след операцията
 • Без или кратка хоспитализацията
 • Кратко време за възстановяване

Термотерапията с ECHOLASER  позволява мулти-апликаторен подход:

Когато размера или формата на лезията ( тумора), които следва да бъдат премахнати, налагат  е възможно да се използва подход с няколко апликатори. Предаването на лазерните лъчи от влакната протича едновременно и благодарение на синергичното колесцентно действие, могат да се получат големи обеми на коагулативна некроза при перфектен контрол на границите дори при по-големи лезии.

Термотерапията с ECHOLASER осигурява:

 • Възможност за лечение на лезии с много широк обсег (<1 см с едно влакно до 5 см с ЧЕТИРИ влакна);
 • Възможност за адаптиране на лечението към формата и положението на лезията;
 • Възможност за лекуване на лезии на рискови места (при близост до жизненоважни органи);
 • Атравматично позициониране на иглите, а също и възможност за многократно и повторно използване на апликаторите по време на манипулацията.


Термотерапията с ECHOLASER  позволява лечението да се извършва под ехографски контрол

Ултразвуковият  контрол позволява безопасно и лесно да се приложат няколко игли, мониторирани в реално време, като по този начин се намалява времето за манипулация (с по-малко стрес за пациента, по-икономично лечение и по-голям брой лекувани пациенти).

Термотерапията с ECHOLASER с фини игли е микро-инвазивна техника

Използването на  много фини игли (<0,8 мм) е напълно атравматично и се понася много добре от пациента, гарантира по-малко усложнения и странични ефекти, по-малък риск от инфекции и кървене, бързо възстановяване и отлични естетически резултати без необходимост от анестезия .
Благодарение на тези характеристики, термотерапията с ECHOLASER е микроинвазивен метод.

При термотерапия с ECHOLASER се използват патентовани китове с оптични фибри за еднократна употреба

Комплектът с оптични влакна за еднократна употреба съдържа въвеждащо устройство, игла Chiba (21G) с висока ехогенност и оптично влакно с плосък накрайник. Комплектът с оптични влакна за еднократна употреба, който е специфичен за всеки тип тъкан в зависимост от нейното местоположение, има цветен код, който помага на оператора да го разпознае по време на процедурата. Този комплект е патентован.

ECHOLASER е оборудван със система на Навигация и специализиран софтуер за вземане на биопсии

Системите за навигация в трансдюсера на ECHOLASER са проектирани за всеки вид приложение, за да помогнат на оператора правилно позициониране на няколко апликатора в образуванието, които се лекува. Специализираният софтуер за биопсия при лазерна термотерапия в ултразвука показва насоките на екрана за всеки отделен водач, така, че да се оцени най-доброто позициониране на апликатора по отношение на размера, морфологията и положението на лезията.

ECHOLASER е оборудван със специализиран софтуер за планиране при лечение на заболявания в областта на шията (ModìLite)

Софтуерът за планиране при лечение на щитовидната жлеза и лимфни възли дава възможност на оператора да избере най-подходящия и най-безопасен от възможните варианти за лечение на всеки конкретен случай и да контролира правилното позициониране на иглата, след като  тя се постави  във възела.

Защо Термотерапия

Приложението на лазерната термотерапия е по-широко от по-често използваната термоалация. В случай на злокачествени образувания (например метастатични лимфни възли) ECHOLASER е много точен подход, много полезен при лезии с малки размери или с нехомогенни граници. При доброкачествени образувания (например щитовидни възли или доброкачествена хиперплазия на простата), ECHOLASER индуцира контролирана циторедукция, посредством която се елиминират симптомите.ELESTA MODILite

ELESTA MODILite

ModiILite за лечение на новообразувания в областта на шията -  възли на щитовидната жлеза и метастази в лимфните възли.

Трябва ли да се премахне или резецира щитовидната жлеза, за да се отстранят симптомите при доброкачествени възли? Еднократна манипулация с ModliLite води до значително и трайно намаляване на обема на щитовидната жлеза и подобрява локалните симптоми без промяна на функцията на щитовидната жлеза.
ModleLite е термотерапия от Elesta, използваща ECHOLASER за лечение новообразувания в областта на шията, най-често доброкачествени възли на щитовидната жлеза.

Името ModìLite насочва към областта на приложение (шията, "Modì" е прякорът на тосканския художник Amedeo Modigliani, който рисува жените на портрети с много дълги, тънки шии) и "Lite", което от една страна напомня за лекотата и микроинвазивността на лечението, а от друга показва терапевтичния източник (светлина, т.е. лазер).
Името ModìLite позволява отдиференциране на манипулациите, извършвани с ECHOLASER (микроинвазивност и мулти-апликаторен подход по време на една манипулация) от другите техники за термична аблация.

Приложение на  ModiLite

ModìLite е ефективно лечение на пациенти с един или повече доброкачествени твърди възли на щитовидната жлеза, които са достатъчно големи, и причиняват естетични увреждания или локални симптоми на компресия, или на пациенти, които предпочитат да не се подлагат на операция.
ModìLite е безопасно и ефективно лечение на пациенти, които поради критични медицински състояния не са в състояние да претърпят операция.
Въпреки основно приложение при лечение на доброкачествени солидни възли на щитовидната жлеза, ModìLite е също така ефективен при злокачествени образувания в областта на шията като метасатзи в  лимфните възли. При това приложение, лечението е радикално и води до пълно отстраняване на лезията.

Характеристики на ModiLite

Modìlite е микро-инвазивна манипулация, при която перкутанно  се вкарват оптични влакна (1 или 2 в зависимост от размера на възела) и се доставя лазерна енергия за няколко минути, което води до нагряване на увредените тъканите и до тяхното разрушаване. В резултат на лечението се постига прогресивно намаляване на обема на щитовидната жлеза (намаление с най-малко> 50% в сравнение с основния обем при едногодишния проследяване), предизвикано от механизмите за естествено отстраняване на некротичните тъкани в човешкото тяло, което  води до изчезването на компресивните симптоми и естетичното поражения на шията.
Планирането на лечението, поставянето на иглите и мониторинга се извършват под ултразвуков контрол. С цел да се улесни манипулацията; за да се  постави и за да се планира най-доброто позициониране на иглите в лезията, ECHOLASER е оборудван с:

 • Специализиран софтуер за планиране, вграден в ултразвука, който позволява избор на най-подходящото и най-безопасно поставяне на иглите за всеки конкретен случай , а също и контролиране на правилното позициониране на иглите вътре във възела.
 • Специализирани софтуер за управление свързан с трансдюсера на ултразвука, специално проектиран за анатомичната област на щитовидната жлеза и съответно биопсичен софтуер, който показва насоките на екрана;

  Преимущества на лечението с ModiLite

  • Намаляване и отстраняване на симптомите на компресия и / или естетични дефекти на шията
  • Термично разрушаване "на място" с последващо намаляване на обема на възлите
  • Запазване на здравата тъкан и функциите на органите
  • Добре предсказуем и повторяем обем на коагулация, както се изисква в малките органи
  • Използване на фини, а-травматични игли за структурите на врата
  • Възможност за лечение на пациенти с пейсмейкър (отлична електромагнитна съвместимост)
  • Манипулация без обща анестезия (благодарение на много фините игли не е необходима дори местна упойка)
  • Кратка продължителност на лечението (няколко минути)
  • Липса на белези по шията
  • Кратко време за възстановяване
  • Не води до хормоно-заместителна терапия през целия живот
  • Липса или незначителна болка след лечението

  ELESTA PBLite

  ELESTA PBLite

  PBLite за лечение на първичен и вторичен чернодробен карцином

  Новообразувания в рискови анатомични области могат да се лекуват  микро-инвазивно и без хирургична намеса
  Само с една манипулация с PBLite е възможно да се лекуват чернодробни тумори с много големи размери и диаметър до 5 сантиметра благодарение на възможностите предлагани от мулти-апликаторен подход с ECHOLASER
  Локализираният термичен ефект на PBLite го прави златен стандарт при чернодробни лезии в близост до рискови анатомични области.

  Името PBLite насочва към областта на приложение (черен дроб, "PB" е съкращение на Prometheus bound, титана, който в гръцката митология е бил осъден да бъде вързан на скалите в Кавказ, докато орел всеки дене кълвал черния му дроб) и " "Lite", което от една страна напомня за лекотата и микроинвазивността на лечението, а от друга показва терапевтичния източник (светлина, т.е. лазер).
  Името PBLite позволява отдиференциране на манипулациите, извършвани с ECHOLASER (микроинвазивност и мулти-апликаторен подход по време на една манипулация) от другите техники за термична аблация.

  Приложение на  PBLite

  PBLite е ефективно лечение на пациенти с първичен и вторичен рак на черния дроб под формата на фокални лезии.
   PBLite е безопасно и ефективно лечение на пациенти, които поради критични медицински състояния не са в състояние да се подложат на хирургическа операция.

  Характеристики на PBLite

  PBLite е микро-инвазивна манипулация, при която перкутанно  се вкарват оптични влакна (от 1 до 4 в зависимост от размера на тумора) и се доставя лазерна енергия за няколко минути, което води до нагряване на увредените тъканите и до тяхното пълно разрушаване с достатъчен предпазен марж. Разположението на апликаторите, мониторинга на лечението и проверката на ефективната област на коагулация се извършват под  ултразвуков контрол.
  За да се улесни манипулацията, системата има вградена специализирана мулти-апликаторна система за контрол свързана с трансдюсера, специално проектирана за анатомичната област на черния дроб и съответен софтуер за биопсия, който показва насоките на екрана.
  Тъй като при черен дроб  се касае за злокачествени тумори, лечението с PBLite осигурява пълна аблация на лезията, последваща липса на местни рецидиви след лечението и увеличение на вероятностите за дългосрочна преживяемост (5 години).

  Преимущества на лечението с PBLite

  • Пълно отстраняване (аблация) на тумора с достатъчен предпазен марж
  • Термично разрушаване "на място"
  • Запазване на здравата тъкан и на функциите на органа
  • Добре предсказуем и повторяем обем на коагулация, както се осигурява достатъчен предпазен марж
  • Локализиран термичен ефект само в лекувания обем, което прави възможно третирането в близост до рискови анатомични структури.
  • Използване на фини, а-травматични игли за структурите на черен дроб
  • Възможност за лечение на пациенти с пейсмейкър (отлична електромагнитна съвместимост))
  • Манипулация без обща анестезия
  • Кратка продължителност на лечението (няколко минути)
  • Кратко време за възстановяване
  • Липса или незначителна болка след лечението
  • Кратка хоспитализация
  • Мостова терапия за трансплантация на орган

  ELESTA SORACTELite

  ELESTA SORACTELite

  SORACTELite за лечение на Доброкачстена Хиперплазия на Простата (ДХП)

  Наложително ли е подлагането на агресивна хирургия на простатата, за да се  преодолеят симптомите на ДХП?
  Еднократна манипулация с SORACTELite води до значително и трайно намаляване на  обема на простатната жлеза и изчезване на локалните симптоми, без да се променя физиологията на простатната жлеза.

  Името SORACTELite насочва към областта на приложение – в урологията ("Soracte" е името на италианската планина, описана в началото на поемата на Хораций, където е имало манастир, в който монахът Nonnoso, по-късно канонизиран , се е грижил  за хора с бъбречни заболявания) и " "Lite", което от една страна напомня за лекотата и микроинвазивността на лечението, а от друга показва терапевтичния източник (светлина, т.е. лазер).
  Името SORACTELite позволява отдиференциране на манипулациите, извършвани с ECHOLASER (микроинвазивност и мулти-апликаторен подход по време на една манипулация) от другите техники за термична аблация.

  Приложение на  SORACTELite

  SORACTELite е ефективно лечение на пациенти, страдащи от Доброкачествена Хиперплазия на Простатата, заболяване, при което обемното увеличение на простатната жлеза генерира компресионен ефект на нивото на пикочния мехур и на уретралния канал, а също и на пациентите, които не желаят или по медицински причини са противопоказани за хирургично лечение.
  Обикновено, когато се говори за лазер в урологията, се има в предвид хирургически лазери, като например зеления лазер. Тези лазери представляват важен напредък в ендоскопската, трансуретралната операция на простатата. SORACTELite няма нищо общо с хирургичните лазери; всъщност разликите са следните:

  • Дължина на вълната и мощността на лазерния лъч (лазерния лъч в SORACTELite не е видим за разлика от зеления),
  • Механизъм на действие (циторедукция срещу хирургическо изпаряване)
  • Със SORACTELite се извършва наистина микроинвазивна манипулация с трансперинеален срещу трансуретрален подход.

  SORACTELite е действително революционен и иновативен метод за лечение на ДХП  

  Въпреки, че се основното приложение на SORACTELite е за лечение на доброкачествена хиперплазия на простатата (ДХП), SORACTELite е ефективен и при рак на простатата, който не е клинично значим в комбинация с активно наблюдение; рецидив след простатектомия, както и при рак на бъбреците.

  Характеристики на SORACTELite

  SORACTELitе микро-инвазивна манипулация, при която перкутанно  се вкарват оптични влакна (едно или две влакна на всеки лоб в зависимост от основния обем на простатната жлеза) посредством трансперинеален достъп и ) и се доставя лазерна енергия за няколко минути, което води до нагряване на увредените тъканите и до тяхното пълно разрушаване, последвано от прогресивно намаляване на обема на простатния лоб (намаление с най-малко 40% в сравнение с основния обем при едногодишно проследяване) и последващо изчезване на симптомите. Планирането на лечението, поставянето на иглите и мониторинга се извършват под ултразвуков контрол
  За да се улесни манипулацията, системата има вградена специализирана мулти-апликаторна система за контрол свързана с трансдюсера за трансректален достъп, и съответен софтуер за биопсия, който показва насоките на екрана.

  Преимущества на лечението със SORACTELite

  • Отстраняване на оплакванията
  • Термично разрушаване "на място" с последващо намаляване на простатния лоб
  • Запазване на здравата тъкан и на функциите на органа
  • Добре предсказуем и повторяем обем на коагулация
  • Използване на фини, а-травматични игли  посредством трансперинеален достъп
  • Манипулация без обща анестезия
  • Кратка продължителност на лечението (няколко минути)
  • Кратко време за възстановяване
  • Липса или незначителна болка след лечението
  • Липса на еректилна дисфункция  или усложнения с репродуктивните органи

  Ние искаме да споделим най-добрите продукти
  Всякакви медицински решения

  Свържете се с нас