Презентация на Хематрикс по време на IV Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове

За хемостаза при съдова пункция-кръвотечение от артериални и венозни съдове, мануалната компресия и устройствата за затваряне на съдовете имат съвременна, ефективна и надеждна алтернатива, без ограничения на размера на съдовете-локални хемостатични средства с вградени активни вещества, включително тромбин- IV Български курс по коронарна физиология и физиология на некоронарните съдове, 4-6 ноември 2016 г., х-л Рила, к.к. Боровец

Ние искаме да споделим най-добрите продукти
Всякакви медицински решения

Свържете се с нас

Нашите партньори за нас

В Acibadem City Clinic винаги се стремим да предоставим на нашите пациенти най-модерното и най-съвременно лечение
Хемостатичните продукти, доставени от Pyrgo Meda, надхвърлиха очакванията ни. Pyrgo Meda подкрепя използването и прилагането на продуктите с основани на доказателства препоръки; клиничен опит и етична промоция. Понастоящем продуктите на Pyrgo Meda играят ключова роля в нашата ежедневна практика.
Ние разчитаме на подкрепата на Pyrgo Meda ежедневно и високо ценим професионалното ни сътрудничество с компанията.

Проф. д-р. Иво Петров, дмн
Проф. д-р. Иво Петров, дмн
Acibadem City Clinic

Предлагането на високотехнологични медицински изделия за ранно лечение в ортопедията и спортната медицина не е стандартна дистрибуция.
Медицинските специалисти очакват от своите доставчици и дистрибутори клинична подкрепа, редовно обучение, експертиза и подкрепа при стартирането на нова терапия.
Всичко това е осигурено в нашето сътрудничество с Pyrgo Meda и ние много уважаваме надеждността на компанията.

Проф. д-р. Пламен Кинов, дмн
Проф. д-р. Пламен Кинов, дмн
УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"
ARTHROSURFACE
PARCUS
TAUREON
ELESTA
HEMATRIS